Weekly Shonen Jump No.47  now on sale!

  • First title pages in color!!ONE PIECE Eiichiro Oda
  • Center title pages in color!!Assassination classroom Yusei Matsui
  • Center title pages in color!!MY HERO ACADEMIA Kohei Horikoshi
  • Center title pages in color!!BLEACH Tite Kubo
  • The situation of Moromono Shun Numa
  • Shokugeki-no SOMA Yuto Tsukuda / Shun Saeki / Yuki Morisaki